via @Info_Dron

ModelDRON.pl

Air Strato Explorer

AirStrato ExplorerAirStrato Explorer na wyrzutnicentrum sterowaniaAirStrato Explorer

Air Strato Explorer

Model Air Strato Explorer firmy ARCA airstrato.com (Rumunia) został oficjalnie zaprezentowany 2014-11-24.

Jego podstawowe parametry techniczne to:

  • długość: 7.00 m
  • szerokość: 16.00 m
  • wysokość: 1.60 m

Ciężar właściwy tego bezzałogowca to 185.00 kg. Max. masa startowa, to 230.00 kg. Bezzałogowiec ten potrafi wznieść się w powietrze z ładunkiem o max masie 45.00 kg. Masa sprzętu pomiarowego nie może przekroczyć 45.00 kg.

Bezzałogowiec Air Strato Explorer porusza się w powietrzu ze średnią prędkością 170.00 km/h. . Średnia prędkość na wysokości przelotowej (czyli takiej, na której najwydajniej pracuje) to 170.00 km/h.

Zasięg drona Air Strato Explorer (czyli odległość maksymalna od operatora) to 1800000.00 m. Długotrwałość lotu tegoż modelu wynosi 20.00 h. Dron ten potrafi się wzbić w powietrze do wysokości 18000.00 m.

Niniejszy UAV startuje z ziemi, z wyrzutni. Do podstawowych metod lądowania Air Strato Explorer zaliczamy: na ziemię. Silniki nośne to: sześć silników elektrycznych. Model ten jest wyposażony m.in. w: system satelitarny GPS, system GSM, zasilanie ogniwami słonecznymi. Cechą charakterystyczną tegoż sprzętu zatem jest m.in. Autopilot, Wodoodporny, Sterowanie ręczne.

Reasumując, na bazie wyżej wymienionych parametrów, bezzałogowca tego zaliczyć można do następujących kategorii: cywilne, obserwacyjne, samoloty, płatowce, stratosferyczne.

- źródło: http://www.arcaspace.com

Wideo YouTube

  • irStrato release video
    irStrato release video