via @Info_Dron

ModelDRON.pl

Air Strato Pioneer

Air Strato PioneerAir Strato PioneerAir Strato Pioneercentrum sterowania

Air Strato Pioneer

Dron Air Strato Pioneer został opracowany przez firmę ARCA airstrato.com (Rumunia) został oficjalnie przedstawiony 2014-11-24.

Jego podstawowe parametry techniczne to:

  • długość: 7.00 m
  • szerokość: 12.00 m
  • wysokość: 1.60 m

Ciężar właściwy tego drona to 175.00 kg. Maksymalna masa startowa, to 220.00 kg. UAV ten potrafi wznieść się w powietrze z ładunkiem o masie 45.00 kg. Masa sprzętu pomiarowego nie może przekroczyć 45.00 kg.

Model Air Strato Pioneer porusza się w powietrzu ze średnią prędkością 120.00 km/h. . Średnia prędkość na wysokości przelotowej to 120.00 km/h.

Zasięg modelu Air Strato Pioneer (czyli odległość maksymalna od operatora) to 1000000.00 m. Długotrwałość lotu tegoż bezzałogowca wynosi 12.00 h. Model ten potrafi się wzbić w powietrze do wysokości 8000.00 m.

Niniejszy bezzałogowiec startuje na lotnisku, z wyrzutni. Do podstawowych metod lądowania Air Strato Pioneer zaliczamy: na lotnisku, na ziemię. Silniki nośne to: sześć silników elektrycznych. Dron ten jest wyposażony m.in. w: Aparatura sterująca, system GSM, system satelitarny GPS, zasilanie ogniwami słonecznymi. Dron charakteryzuje się zatem m.in. Autopilot, Sterowanie ręczne, Wodoodporny.

Reasumując, na bazie podanych parametrów, drona tego zaliczyć można do następujących kategorii: cywilne, obserwacyjne, samoloty, płatowce, stratosferyczne.

- źródło: http://www.arcaspace.com

Wideo YouTube

  • irStrato release video
    irStrato release video