via @Info_Dron

ModelDRON.pl

RQ-4 Global Hawk

RQ-4 Global Hawk John Schwab, U.S. Air Force

RQ-4 Global Hawk

Bezzałogowiec RQ-4 Global Hawk konstrukcji Northrop Grumman (USA - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) został zaprezentowany 1998-01-01.

Jego podstawowe wymiary to:

  • długość: 13.40 m
  • szerokość: 35.50 m
  • wysokość: 4.60 m

Ciężar właściwy (bez ładunku) tego drona to 3850.00 kg. Maksymalna masa startowa, to 10400.00 kg. UAV ten potrafi obsłużyć ładunek o masie 9750.00 kg. Masa sprzętu pomiarowego nie może przekroczyć 1500.00 kg.

Model RQ-4 Global Hawk porusza się w powietrzu ze średnią prędkością 650.00 km/h. wg średniej arytmetycznej (t.j. (min+max)/2). Średnia prędkość na wysokości przelotowej to 650.00 km/h.

Zasięg bezzałogowca RQ-4 Global Hawk to 20000000.00 m. Długotrwałość lotu tegoż drona wynosi 36.00 h. Bezzałogowiec ten potrafi się wzbić w powietrze do wysokości 20000.00 m.

Niniejszy UAV startuje na lotnisku. Do podstawowych metod lądowania RQ-4 Global Hawk zaliczamy: na lotnisku. Silniki nośne to: Allison Rolls-Royce AE3007H, silnik dwuprzepływowy. Bezzałogowiec ten jest wyposażony m.in. w: system inercyjny INS, system satelitarny GPS, system zakłócy promieniowanie elektromagnetyczne, wyrzutnia flar termicznych, holowany pozorny cel, czujniki elektrooptyczne, czujniki na podczerwień, radiolokator.

Reasumując, na bazie wyżej wymienionych parametrów, bezzałogowca tego zaliczyć można do następujących kategorii: obserwacyjne, samoloty, płatowce, wojskowe.

Wg wikipedii: RQ-4 Global Hawk – bezzałogowy statek powietrzny (dron) produkowany przez Northrop Grumman, mogący prowadzić rozpoznanie bez przerwy przez 24 godziny z pułapu 20 km.  Pierwsze loty próbne tego aparatu przeprowadzono w 1998 roku, a już w 1999 roku siły zbrojne USA otrzymały jeden egzemplarz próbny. Samolot ten nie musi korzystać z lotnisk w rejonie konfliktu zbrojnego, albowiem może wystartować np. z terenu USA i prowadzić rozpoznanie w dowolnym punkcie kuli ziemskiej. Jest to system całkowicie autonomiczny i po odpowiednim zaprogramowaniu może wykonywać zadania bez udziału operatora. Na płatowcu zamontowano najnowocześniejsze komputery, które przejęły rolę kontrolera i operatora lotu, niemniej jednak wykonywane zadanie w każdej chwili może zostać zmienione lub przerwane przez operatora naziemnego. System nawigacyjny Global Hawk składa się z precyzyjnego systemu inercyjnego INS oraz systemu satelitarnego GPS. Aparat posiada także pasywne oraz aktywne systemy zakłócające promieniowanie elektromagnetyczne, wyrzutnię flar termicznych oraz holowany pozorny cel. To w połączeniu z dużym pułapem operacyjnym powoduje, że aparat ten jest niezwykle trudny do wykrycia i zestrzelenia. Na jego pokład można załadować nawet do 1500 kg sprzętu specjalistycznego. Standardowym wyposażeniem są czujniki elektrooptyczne, na podczerwień oraz radiolokator.  Global Hawk miał po zakończeniu prób i osiągnięciu pełnej gotowości bojowej zastąpić w 2012 samoloty Lockheed U-2. Na początku stycznia 2012 Pentagon postanowił jednak zachować w linii 33 U-2, anulując zakupy RQ-4 Block 30, w przyszłości USAF ma jednak otrzymać maszyny w wersji Block 40. 29 marca 2014 roku RQ-4 wykonał lot trwający 34,3 h, był to najdłuższy lot tego typu maszyny (bez tankowania w powietrzu).

- źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/RQ-4_Global_Hawk